762 1

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την έρευνα, η αντίστοιχη αντίδραση του ιδιωτικού τομέα και ο νέος θεσμός του ΕΛΙΔΕΚ ενεργοποίησαν την επιστροφή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, περιέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης μιλώντας Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά, μαζί με δύο από αυτούς, τους κ.κ. Κοσμά Τσακμακίδη και Χρήστο Βλάχο.
Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο