Στις 5 και 6 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η εξαμηνιαία συνάντηση του Research Policy Group στο Βερολίνο.

Το νεοσύστατο αυτό γκρουπ, που συγκεντρώνει Γενικούς Διευθυντές υπουργείων στους τομείς Εκπαίδευσης & Έρευνας, αποτελεί μέσο για ελεύθερη παρέμβαση, καθώς και για περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών τομέων. Προτάθηκε από τη Γαλλία, με τη σύμφωνη γνώμη και πολλών άλλων Κ.Μ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν συμπεριέλαβαν, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο του χάσματος καινοτομίας και την "κυκλοφορία εγκεφάλων" στην Ε.Ε.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο