KF PP SYNEDRIO

Μαρούσι, 27-3-18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Κ. Φωτάκη στην Θεσσαλονίκη:

«Ενισχύουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα και την Εξατομικευμένη Ιατρική θέτοντας την Έρευνα στην υπηρεσία της Κοινωνίας»

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει αξιοσημείωτη διάδραση επιχειρήσεων, φορέων έρευνας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα η Οικονομία της Γνώσης να αποτελεί σημαντικό πυλώνα Ανάπτυξης της Περιφέρειας, σημείωσε στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης Κεντρικής Μακεδονίας ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης.

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τη δημιουργία του νέου παραγωγικού προτύπου που στηρίζεται στην ένταση γνώσης καίριο ρόλο έχει η ύπαρξη εργαλείων για την αξιοποίηση της Καινοτομίας, κυρίως αυτής που προκύπτει από την επιστημονική Έρευνα, συμπλήρωσε ο κ. Φωτάκης.

Το 2016 οι R&D δαπάνες στην Κεντρική Μακεδονία ανήλθαν στο 1,05% του ΑΕΠ της Περιφέρειας, ποσοστό μεγαλύτερο του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου, με συνολικές δαπάνες πάνω από 250 εκ. € εκ των οποίων σχεδόν τα 110 εκ. προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και εμβληματικές πρωτοβουλίες, διαμορφώνουν το τοπίο της Έρευνας αυτήν την στιγμή στη χώρα, τόνισε ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας.

Μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα νέο θεσμό που καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα και αναμορφώνει το ερευνητικό τοπίο της χώρας με όρους συνέπειας και εμπιστοσύνης, δόθηκαν σε υποψήφιους διδάκτορες 130 υποτροφίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 9 υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στην προκήρυξη για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων εγκρίθηκαν 17 ερευνητικά έργα στο ΑΠΘ, 5 ερευνητικά έργα στο ΕΚΕΤΑ και 1 ερευνητικό έργο στο ΠΑΜΑΚ.

Η τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας υλοποιείται με τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και συνεργατικά έργα για την ενίσχυση τμημάτων R&D επιχειρήσεων.

Τέλος, στο πλαίσιο μίας ολιστικής, συγκροτημένης και συστηματικής προσέγγισης προς την Οικονομία της Γνώσης, σημείωσε ο κ. Φωτάκης, δημιουργήθηκε το Υπέρ-Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) το οποίο αποτελεί μια σύμπραξη του Δημοσίου με το European Investment Fund με αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο τα 260 εκ. € και στόχο την στήριξη καινοτόμων παραγωγικών επενδύσεων.

Στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και της αντιμετώπισης του καρκίνου δημιουργήσαμε ένα Δίκτυο Εξατομικευμένης Ιατρικής που με μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία των νοσημάτων, συνεκτιμά συνιστώσες με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου όπως η κληρονομικότητα, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και ο τρόπος ζωής του. Απώτερος στόχος του Δικτύου, μέσα από την εξειδικευμένη μοριακή ανάλυση, είναι να προσφέρεται η κατάλληλη, χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπεία.

Η δημιουργία του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (Μ.Ι.Α.) με εστίαση στην Ογκολογία, κατά την πρώτη του φάση περιλαμβάνει 4 μονάδες ανάλυσης βιολογικού υλικού, Εθνική Βιοτράπεζα, προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, ανάλυση Big Data, συνέργεια με Ευρωπαϊκές Υποδομές και Εθνικό Αποθετήριο Δεδομένων με την στήριξη της βιοπληροφορικής. Μέριμνα, επίσης, της Πολιτείας θα αποτελέσουν τα ζητήματα βιοηθικής και δεοντολογίας που προκύπτουν και από τις παραπάνω δράσεις.

Με γνώμονα η Έρευνα να τίθεται στην υπηρεσία της Κοινωνίας, εργαζόμαστε μαζί με το Υπουργείο Υγείας ώστε οι κλινικές εφαρμογές της Ιατρικής Ακριβείας να είναι προσβάσιμες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ενώ προβλέπεται η διεύρυνση του Δικτύου για να συμπεριλάβει τις νευροεκφυλιστικές και τις καρδιολογικές παθήσεις, κατέληξε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Φωτάκης.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο