Μαρούσι, 27-2-18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Aναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης με αφορμή τη δημοσίευση πληροφορίας ότι έκανε χρήση επιδότησης ενοικίου δηλώνει ότι ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για δαπάνες διαμονής ή ενοικίου.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο