Δελτίο Τύπου  

syn fot 2

Στον Τομέα της Έρευνας του Υπουργείου επιδιώκουμε την εκπλήρωση δύο κεντρικών στόχων.

Ο πρώτος στόχος είναι η Γνώση που παράγεται μέσα από την Έρευνα να αποτελέσει στήριγμα για την Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Ιδιαίτερα όσον αφορά την Παιδεία, δράσεις που ευνοούν την όσμωση με τον χώρο της Έρευνας και την διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου Έρευνας και Παιδείας αποτελούν προγραμματική δέσμευση της κυβερνητικής πολιτικής και θα αποτελέσουν αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Ο δεύτερος στόχος συνιστά το μεγάλο στοίχημα: Η Γνώση και η Καινοτομία που παράγονται από την Έρευνα να παράξουν πλούτο και να αποτελέσουν μοχλό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουν όχι μόνο στο ξεπέρασμα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε αλλά και στη δημιουργία προοπτικών για την επόμενη ημέρα.

Η πολιτική που έχουμε διαμορφώσει για την εκπλήρωσή τους αποτυπώνεται σε μια δέσμη νομοθετικών και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν κατ΄ αρχήν την άμεση κατάθεση νομοθετικών ρυθμίσεων που ουσιαστικά ακυρώνουν τον προβληματικό νόμο 4310/2014 και αντιμετωπίζουν επείγοντα θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα των Ερευνητικών Κέντρων. Με τις ρυθμίσεις αυτές:

α) εξασφαλίζεται η δημοκρατική διακυβέρνηση των ΕΚ και ο περιορισμός τυχόν αυθαιρεσιών,

β) βελτιώνονται οι εργασιακές συνθήκες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες και

γ) απλοποιούνται οι κανόνες υλοποίησης των ερευνητικών προγραμματικών του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις  για έναν επόμενο νόμο πλαίσιο μακράς πνοής για την «Έρευνα και Καινοτομία».

Ο νόμος αυτός θα αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα της υγιούς σύνδεσης της Έρευνας  με την Παραγωγή, χωρίς τις στρεβλώσεις που απορρέουν από μηχανιστικές και ιδεοληπτικές προσεγγίσεις που αποβλέπουν αποκλειστικά στη χρηστικότητα και οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της Γνώσης, αγνοώντας τη σημασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας. Τέτοια αποτελέσματα, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, έχουν τη μέγιστη επίδραση στην πραγματική οικονομία. Αντίθετα, αποκλειστικά χρηστικού τύπου προσεγγίσεις λειτουργούν τελικά ανασταλτικά για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας, την οποία υποτίθεται ότι εξυπηρετούν.

Η δεύτερη πρωτοβουλία για την υλοποίηση των προγραμματικών μας στόχων αφορά τη δημιουργία ενός ευέλικτου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από αγκυλώσεις, προσαρμοσμένου στη δυναμική που απαιτεί η Έρευνα και ταυτόχρονα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Ταμείου αφιερωμένου αφενός στην υποστήριξη της Έρευνας που διεξάγεται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα, αφετέρου της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση στην κρίση. Το Ταμείο αυτό θα αποτελείται από ένα μίγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Καταρχήν οι δημόσιοι πόροι θα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Κεφαλαίων από άλλους ιδιωτικούς φορείς σε δεύτερο στάδιο.

Οι όροι που αυτή τη στιγμή συζητάμε είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί και έχουν ήδη δείγματα μόχλευσης και πολλαπλασιασμού των διαθέσιμων πόρων.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι σε πρώτη φάση προσδοκούμε τη στήριξη νέων Ερευνητών με τρόπο που να αναχαιτίζεται το κύμα φυγής, μέσα από την προκήρυξη θέσεων εργασίας και ερευνητικών προγραμμάτων που να αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήμονες αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες από το εξωτερικό, την άντληση πόρων της τάξης των 300 εκ. ευρώ για τα έτη 2016-2017. Ταυτόχρονα, σε δεύτερη φάση σχεδιάζουμε τη στήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είτε μέσω συμμετοχών κεφαλαίου, είτε μέσω χαμηλότοκου δανεισμού από το Ταμείο. Αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση του κόστους του χρήματος για τις καινοτόμες επιχειρήσεις που σίγουρα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί ευελπιστούμε σύντομα να αλλάξει το τοπίο και το εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας να «απογειωθεί».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για την τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ν. Φίλη πατήστε εδώ.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο