Συνεργασία ελληνικών φορέων με το National Nature Science Foundation της Κίνας

Στις προοπτικές συνεργασίας ελληνικών φορέων με το  National Nature Science Foundation (NSFC) της Κίνας σε τομείς  κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η αγροτοδιατροφικά,  η ενέργεια, αρχειονομία και σχεδίαση δράσεων για θέματα πολιτισμού, και στην συνάντηση μελών κινέζικης αποστολής και επικεφαλής προέδρου Yang Wei με τον  Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, αναφέρεται η κινεζική ιστοσελίδα KEXUE WANG / SCIENCE NET. Παρούσα στην συνάντηση ήταν και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου. Η κινεζική αποστολή συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο Ε.Ι.Ε. Δρ. Βασίλη Γρηγορίου.  Σχετική αρθογραφία υπογραμμίζει το ενδιαφέρον κινεζικής πλευράς για συνεργασίες σε τομείς της βιολογίας, χημείας, θεωρητικής φυσικής κ.α., και επίσκεψη μελών αποστολής σε ΑΠΘ  (όπου πρύτανης Π. Μήτκας απένειμε τιμητικό διδακτορικό τίτλο σε κ. Yang).

cg

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο