ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για παροχή λογιστικών υπηρεσιών

logyp photo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υποβολή αιτήσεων για παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας  (ΕΛΙΔΕΚ)  ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2α του ν. 4429/2016 (Α 199) και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α 147).

Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών συνίσταται:

 • στην καταχώριση στα λογιστικά βιβλία όλων των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών
 • στην εκκαθάριση μισθοδοσίας
 • στην σύνταξη των προβλεπόμενων οικονομικών  και μισθολογικών καταστάσεων
 • στην εκτέλεση εν γένει όλων  των αναγκαίων λογιστικών εργασιών για την τήρηση των  προβλέψεων του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΙΔΕΚ.
 • Ο/η ανάδοχος του έργου πρέπει να διαθέτει  τα παρακάτω προσόντα: 

  1. τίτλο σπουδών ανώτατης/ανωτέρας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης

  2. τεκμηριωμένη λογιστική εμπειρία. Ειδικότερα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στη μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων γ’ κατηγορίας, στην σύνταξη  οικονομικών καταστάσεων        νομικών προσώπων καθώς και στη διαχείριση πάσης φύσεως θεμάτων αποδοχών  προσωπικού

  3. πολύ καλή γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014),  της Φορολογίας Εισοδήματος, του ΦΠΑ καθώς και φορολογικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

  4. Άδεια φοροτεχνικού –λογιστή Α΄ τάξης

  5. Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

  Η  κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η εμπειρία στη διαχείρισης ερευνητικών έργων, καθώς και η γνώση των δημοσιονομικών αρχών και του δημόσιου λογιστικού αποτελούν επιθυμητά προσόντα.

  Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται σε καθημερινή βάση στο ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών του Ιδρύματος και στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια και το ύψος της αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 20.000€ χωρίς ΦΠΑ.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν:  α) βιογραφικό σημείωμα και β) σχετική αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. 

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα.

  Οι επιμέρους όροι προσφοράς των παραπάνω υπηρεσιών και καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα καθορισθούν στην σχετική σύμβαση.

  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να  αποστέλλουν ηλεκτρονικό  μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Ο/η προκρινόμενος/η θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί ο/η επόμενος/η στη σειρά επιλογής.

                 

  Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

  Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

  Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

  ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

  Πληροφορίες για τον ιστότοπο