Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 10 θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ

8f7fa144bb17b35240a21c03404488f3 XL

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ανακοίνωσε την μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες του.

Το Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), που ιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την  καινοτομία.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο