Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως υπαλλήλου Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων στο ΕΛΙΔΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως υπαλλήλου Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο