Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης υπαλλήλου υπεύθυνου για την οικονομική διαχείριση, το λογιστήριο και τη μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης υπαλλήλου υπεύθυνου για την οικονομική διαχείριση, το λογιστήριο και τη μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο